โปรแกรมเมอร์ อาชีพในฝันของใครหลายๆ คน

ข้อดีของการเป็นโปรแกรมเมอร์

อาชีพโปรแกรมเมอร์มีความพิเศษและโดดเด่นอย่างไร? ตามเรามาดูพร้อมๆ กันที่นี่
– ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือเว็บไซต์ต่างๆ เป็นภาษาเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความสามารถในการเขียนและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างยิ่ง เช่น Java, PHP จึงเป็นอีกอาชีพที่มีรายได้ดีมาก
– ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง แอพลิเคชั่นต่างๆ เกิดขึ้นมากมายกับทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องราวของเกมกีฬาอย่าง 12BET sport ที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง และนี่คือความท้าทายของอาชีพโปรแกรมเมอร์ที่ต้องพัฒนาตัวเองและก้าวตามให้ทัน
– โปรแกรมเมอร์ไม่ใช่อาชีพที่น่าเบื่อหรือต้องอยู่กับอะไรเดิมๆ ตลอดเวลาอย่างที่หลายคนเข้าใจ การทำงานของโปรแกรมเมอร์คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบหนึ่งเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆออกมาอยู่เสมอ
– ประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสายอาชีพโปรแกรมเมอร์ ยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งการป้องกันปัญหาต่างๆ ด้วย
– โปรแกรมเมอร์ที่เก่งภาษาอังกฤษด้วย จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้แบบก้าวกระโดด เพราะความต้องการของบริษัทต่างชาติถือว่ามีค่อนข้างสูงและถ้ามีความสามารถโดดเด่นทั้งเรื่องภาษาและการเขียนโปรแกรมก็จะพัฒนาไปได้อีกไกลบนเส้นทางนี้
– เป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดความสามารถไปยังสายงานที่ใกล้เคียงกันได้เช่น Web Developer, Mobile application รวมถึงการเริ่มต้นทำกิจการที่เป็นเจ้าของเอง ถ้ามีไอเดียใหม่ๆ อยู่ในหัวอยู่แล้วก็เป็นเรื่องไม่ยากเลย และไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลด้วย
จากข้อดีทั้งหมดของงานโปรแกรมเมอร์ตามข้างต้นนี้ สำหรับคนที่มีใจรักในอาชีพและสนุกกับมันจริงๆ ก็จะสนุกกับความท้าท้ายและการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ แบบไม่มีวันจบสิ้น
ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ thanachart.org

ติดตั้ง Laravel 5 ร่วมกับ MAMP บน OSX

install MAMP

*I was able to disable the Apache server that ships with OSX using the following command:

sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/org.apache.httpd.plist

Find out where your PHP executable is located:
which php

Check this is the most recent version and under /Applications/MAMP
Add this path to ~/.bash_profile

sudo nano ~/.bash_profile

export PATH=/Applications/MAMP/bin/php/php5.6.2/bin:$PATH

source ~/.bash_profile

curl -s http://getcomposer.org/installer | php

php composer.phar

sudo mv composer.phar /usr/bin/

sudo nano ~/.bash_profile

alias composer="php /usr/bin/composer.phar"

cd /Applications/MAMP/htdocs

composer create-project laravel/laravel your-project-name –prefer-dist

sudo chmod -R 775 your-project-name/storage
* Laravel 5

sudo chmod -R 775 your-project-name/app/storage
* Laravel < 5

ref:
http://www.17educations.com/laravel/install-laravel-mac-using-mamp/