ติดตั้ง proftp บน Ubuntu

พอ sudo aptitude install proftpd เสร็จแล้ว
ให้ ใช้ text editor ที่ตัวเองถนัด อย่างผมก็ใช้ประมาณว่า
pico /etc/proftpd/proftpd.conf

แก้ตามเลยนะครับ
#อันไหนไม่มีให้เพิ่มเข้าไปเองนะ

UseIPv6            off
Servername      “ชื่อServerครับ”

DefaultRoot        ~
IdentLookips       off
ServerIdent on “FTP Server ready.”

พอแก้เสร็จแล้ว กด Ctrl + X แล้ว กด y เพื่อ save
พิมพ์ sudo /etc/init.d/proftpd restart  เพื่อ restart proftpd

#ถ้าเครื่องตั้ง Firewall ไว้ให้เปิด port ftp (port 21) ทำงานด้วยนะครับ
#ถ้า firewall เป็น iptables ก็
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 21 –syn -j ACCEPT

ติดตั้ง Apache, PHP, MySQL และ phpMyAdmin บน Ubuntu

การติดตั้ง Apache

1. เปิด Terminal จาก Applications/Utilities/Terminal จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งนี้

sudo apt-get install apache2

2. หากใน Terminal เห็นข้อความว่า apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName สามารถแก้ไขได้โดยใช้พิมพ์คำสั่งนี้

gksu gedit /etc/apache2/conf.d/fqdn

เมื่อเปิดเสร็จแล้ว ให้พิมพ์ ServerName localhost ลงไปในไฟล์และบันทึก จากนั้นก็ปิดไฟล์

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ทดสอบโดยใฃ้เบราว์เซอร์ และเปิด http://localhost หากใช้งานได้จะพบข้อความว่า It works!

การติดตั้ง PHP5

1. พิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

2. เมื่อลง PHP5 เสร็จแล้วจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของ Apache อีกครั้ง ด้วยการใช้คำสั่ง

sudo /etc/init.d/apache2 restart

3. ทดสอบการใช้งาน PHP โดยพิมพ์คำสั่ง

sudo gedit /var/www/info.php

เมื่อไฟล์ถูกเปิดขึ้นมาแล้ว ให้พิมพ์โค้ด PHP ดังนี้

<?php
phpinfo();
?>

จากนั้นให้บันทึกไฟล์และปิดไฟล์นี้
อ่านเพิ่มเติม

Forward ports and config Bigbluebutton

forward three ports to the the internal IP address of the BigBlueButton server. These ports are 80 (HTTP), 9123 (Desktop Sharing), and 1935 (RTMP).

sudo bbb-conf --setip external.host.org

Internally, BigBlueButton must be able to call external.host.org to make API requests. In this example, if the internal BigBlueButton server is at 192.168.10.198, add the following line to /etc/hosts (you’ll need to edit this file as root user).

sudo vi /etc/hosts

insert line

192.168.10.198 external.host.org

Ref: http://code.google.com/p/bigbluebutton/wiki/FAQ

การติดตั้ง bigbluebutton ภายใน 30 นาที

Before you install

Ubuntu 10.04 32-bit or 64-bit server (or desktop)

  • 2 GB of memory (4 GB is better)
  • Dual-core 2.6 GHZ CPU (quad core is better)
  • Ports 80, 1935, 9123 accessible
  • Port 80 is available and not used by another application
  • 400G of free disk space (or more) for recordings

Installation of BigBlueButton 0.8-beta-3

1. Update your server

# Add the BigBlueButton key
wget http://ubuntu.bigbluebutton.org/bigbluebutton.asc -O- | sudo apt-key add -

# Add the BigBlueButton repository URL and ensure the multiverse is enabled
echo "deb http://ubuntu.bigbluebutton.org/lucid_dev_08/ bigbluebutton-lucid main" | sudo tee  etc/apt/sources.list.d/bigbluebutton.list
echo "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

..

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

อ่านเพิ่มเติม