แนะนำการใช้โปรแกรม CUETools เพื่อ RIP เพลงเป็น Flac

โปรแกรม CUETools v2.1.2a  download ได้จาก http://www.cuetools.net/

เมื่อ download มาแล้วจะได้ไฟลล์ดังนี้

เลือกไฟล์ CUERipper.exe


อ่านเพิ่มเติม