ติดตั้ง proftp บน Ubuntu

พอ sudo aptitude install proftpd เสร็จแล้ว
ให้ ใช้ text editor ที่ตัวเองถนัด อย่างผมก็ใช้ประมาณว่า
pico /etc/proftpd/proftpd.conf

แก้ตามเลยนะครับ
#อันไหนไม่มีให้เพิ่มเข้าไปเองนะ

UseIPv6            off
Servername      “ชื่อServerครับ”

DefaultRoot        ~
IdentLookips       off
ServerIdent on “FTP Server ready.”

พอแก้เสร็จแล้ว กด Ctrl + X แล้ว กด y เพื่อ save
พิมพ์ sudo /etc/init.d/proftpd restart  เพื่อ restart proftpd

#ถ้าเครื่องตั้ง Firewall ไว้ให้เปิด port ftp (port 21) ทำงานด้วยนะครับ
#ถ้า firewall เป็น iptables ก็
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 21 –syn -j ACCEPT

การติดตั้ง vsftpd บน UBUNTU

1. sudo aptitude install vsftpd
# install program
2. sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.old
# backup config file
3. sudo chmod 555 /etc/vsftpd.conf
# แก้สิทธิ์ไม่ให้เขียนไฟล์ config ได้
4. sudo vi /etc/vsftpd.conf
# เข้าไปแก้ config file ของ FTP server
anonymous_enable = NO
# ปิดการใช้ anonymous ftp
local_enable = YES
# ใช้ user จาก /etc/passwd
write_enable = YES
# ให้ user สามารถใช้ FTP write ได้ยว
#anon_upload_enable=YES
# ถ้าไม่เอา comment ออก anonymous user จะไม่สามารถ upload file เข้า server ได้ download ได้อย่างเดียว
file_open_mode = 0777 (เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป)
local_umask = 0022
# ให้ file ที่ user upload ขึ้นไป มี permission เป็น 755 อัตโนมัติโดยไม่ต้องมาไล่ chmod กันทีหลัง
chroot_local_user = YES
chroot_list_enable = YES
chroot_list_file = /etc/vsftpd.chroot_list
# ให้ user อยู่แต่ใน home directory ของตัวเองเท่านั้น ยกเว้นให้ผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในไฟล์ /etc/vsftpd.chroot_list ซึ่งไฟล์นี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อเสร็จแล้ว ให้ save file vsftpd.conf นี้ จากนั้นก็ไปสร้างไฟล์ใหม่ คือ /etc/vsftpd.chroot_list แล้วใส่ชื่อ user ที่ต้องการยกเว้นลงไป
จากนั้น restart service vsftpd โดยใช้ตำสั่ง
/etc/init.d/vsftpd restart

เปิด ftp บน redhat

ก่อนอื่นท่านติดตั้ง vsftp รึยังครับเช็คโดย
#rpm -q vsftpd ถ้ามันแจ้งว่าติดตั้งแล้วก็ทำการเปิดใช้งานได้เลยครับ หากยังก็หาแพ็คเก็ตมาติดตั้งก่อนนะครับ
เมื่อติดตั้งเสร็จก็ใช้คำสั่ง start service ก่อนครับ
#service vsftpd start
จากนั้นก็เข้าไป config ไฟล์ vsftpd.conf ใน /etc/vsftpd.conf
จากนั้นให้ทำการลบเครื่องหมาย # หน้าบรรทัดเหล่านี้ออก
1. #anonymous_enable=YES
2. #anon_upload_enable=YES
3. #anon_mkdir_write_enable=YES
จากนั้นกด Esc ตามด้วย Shift + : ตามด้วย wq Enter
แล้วก็ใช้คำสั่ง service vsftpd restart
ตรวจสอบว่า ftp รันหรือไม่ด้วยคำสั่ง #nmap localhost ถ้า port22 เปิดแสดงว่าใช้งานได้แล้วครับ